Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Utrecht Craft Beer Tours gelden voor alle afgesloten overeenkomsten tussen Utrecht Craft Beer Tours en de klant.

Utrecht Craft Beer Tours is eigendom van F. Beunk en is gevestigd te Utrecht. Utrecht Craft Beer Tours is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer: 72368276 met het volgende BTW nummer: NL001645707B28.

1. Boeken van een tour

Een Craft Beer Tour of workshop boekt u via de mail. De aanvraag van de boeking kan ook telefonisch of via de website plaatsvinden. Per email ontvangt u de bevestiging van de reservering. Hierop staat de datum, het tijdstip en de vertrek locatie vermeld. De reservering is definitief na betaling van de factuur.

2. Betaling

Na de reservering ontvangt u digitaal de factuur. De betaling aan Utrecht Craft Beer Tours dient u voor aanvang van de tour te voldoen. In sommige gevallen kunt u ook direct betalen via de website.

3. Deelname aan onze tours

 • Deelnemen aan Utrecht Craft Beer Tours doe je alleen als je 18 jaar of ouder bent. De wettelijke minimale leeftijd voor aankoop van alcoholhoudende producten is 18 jaar, dit geldt dus ook voor ons bier.
 • Starten aan onze tours doe je alleen als je volledig nuchter, onbeschonken en fit bent.
 • Deelnemen aan onze tours doe je alleen als je in staat bent om te fietsen en veilig aan het verkeer deel te nemen. Weet dat je volgens de Nederlandse wet niet aan het verkeer mag deelnemen (dus ook niet fietsen!) met meer dan 0,5 promille, ongeveer 2 glazen, alcohol in het bloed. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoeveel alcohol je nuttigt tijdens deze tour.
 • Deelnemen aan onze tour is dus op eigen risico en je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 • Huur je via Utrecht Craft Beer Tours een fiets? Dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je deze fiets onbeschadigd terugkeert aan het einde van de tour.

4. Aanvang Craft Beer Tour

 • Zorg dat u op het juiste tijdstip en de juiste locatie aanwezig bent. Het liefst zelfs 5 minuten eerder.
 • Bel naar het in de e-mail opgegeven telefoonnummer als u iets later bent.
 • De gids wacht maximaal vijftien minuten op de afgesproken locatie. Tenzij u telefonisch iets anders heeft afgesproken.
 • Bij een ‘no-show’ vindt geen restitutie plaats van het reeds ontvangen betaling of de nog te betalen factuur.

5. In staat zijn om te fietsen & geen alcohol vooraf

Omdat wij ons aan stricte regels met betrekking tot de hoeveelheid te drinken alcolhol willen houden, is het niet geoorloofd alcohol te drinken voor aanvang van de tour. Merken wij dat dit wel het geval is, dan behouden wij ons het recht om deze personen te weigeren zonder restitutie van het betaalde geld.

Om deel te nemen aan onze fietstours moet u in staat zijn om veilig te rijden met een fiets. U moet in staat zijn om veilig en snel te kunnen fietsen zodat u de tourgroep niet vertraagt. Bij het boeken van onze tours gaat u akkoord dat u – en eventuele andere personen waarvoor u de tour heeft geboekt – op een fiets kunt rijden. Als het blijkt dat u of uw metgezellen niet veilig of in een normaal tempo kunnen fietsen, dan behouden wij ons het recht om u of hen uit de tour te nemen. Als u uit de tour wordt genomen omdat u niet kunt fietsen, maakt u geen aanspraak op restitutie.

6. Maximum aantal personen per gids

 • Voor een tour op de fiets geldt een maximum van 20 personen per gids.
 • Heeft u geboekt voor een grotere groep dan gaan er meerdere gidsen mee.

7. Wijziging aantal personen

Een wijziging in het aantal personen heeft geen invloed op het te betalen bedrag, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze tours is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. Utrecht Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een tour. Ook is Utrecht Craft Beer Tours niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer aangebracht aan (materiaal van) derden de tour.

Utrecht Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, ziekenhuisopname, overlijden, schade aan persoonlijke eigendommen , materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor.

Utrecht Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij de groep blijven tijdens de tours. Bij kwijtraken van de groep kan de deelnemer geen restitutie ontvangen. Bij eventuele uitval van de fiets tijdens een fietstocht mag de gids de tour vervolgen zonder deze deelnemer, restitutie is niet mogelijk. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om iedereen een optimale beleving te bieden.

Uitgangspunt is dat alle huurder(s) persoonlijk zijn verzekerd voor o.a. aansprakelijkheid en ziektekosten. Kosten voortvloeiend de genoemde opsomming in de alinea’s hierboven, kunnen nooit verhaald worden op Utrecht Craft Beer Tours. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

9. Fiets- en materiaalverantwoordelijkheid

Deelnemers zullen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de door de Utrecht Craft Beer Tours verstrekte vervoersmiddelen, met uitzondering van platte banden of mechanische storingen die de deelnemer niet schulden. Bij een lekke band verzoeken wij de deelnemers zelf direct contact op te nemen met Willemstraat Bikes. Doorfietsen met een lekke band zorgt voor extra beschadigingen en eventuele extra kosten die door Willemstraat Bikes kunnen worden verhaald op de deelnemers. Wij behouden ons het recht voor de gevraagde schade te onderzoeken en te beoordelen en vervolgens de aard van de schade te bepalen. Dit omvat ook het verlies van sloten of sleutels. Utrecht Craft Beer Tours neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van bagage, geld, waardevolle goederen of andere zaken tijdens de reis. Utrecht is erg veilig, maar u moet alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw eigendom veilig blijft. Tijdens een guided tour zal de gids altijd de eindtijd vermelden. Worden fietsen alsnog te laat ingeleverd, dan behouden wij ons het recht om 30 euro extra kosten in rekening te brengen.

10. Annulering door klant

 • Reserveringen kan de klant tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren.
 • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaand aan de tour/workshop tot 48 uur vantevoren wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de tour/workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Slecht weer (veel regen/wind) is geen reden om te annuleren, tenzij er officiele weerswaarschuwingen van toepassing zijn (code rood, oranje).

11. Annulering door Utrecht Craft Beer Tours

Utrecht Craft Beer Tours behoudt het recht om een rondleiding (bij overmacht, denk aan onaangename weersomstandigheden of catastrofes) te annuleren. In dit geval krijgt de klant het volledige betaalde bedrag toegestuurd of wordt een nieuwe datum gepland. Uiteraard zal dit alleen gebeuren bij overmacht en zullen wij er alles aan doen om de tour door te laten gaan.